Basit öğe kaydını göster

Kafaoğlu, Sabahattin
Türkeş, Ayşenur
2017-11-18T15:00:24Z
2017-11-18T15:00:24Z
2011-07-04
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3700
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
15 Haziran 1955 yılında doğan Sabahattin Kafaoğlu'nun ailesi 1947 yılında Yunanistan’dan Bursa Altıparmak’a gelir. Kurtoğlu Mahallesi’ne 1971 yılında yerleşirler. Kafaoğlu, Yeşil Caddesi’nde halen esnaflık yapmaktadır. Telefonun olmadığı dönemlerde insanların mektuplaştığını söyler. Mahallenin eski geçim kaynağının esnaflık olduğundan bahseder. Yeşil Cadde’de bir çok mobilyacı olduğunu anlatır. Mahallede Siğil Dede ve Sancı Dede yatırları vardır. Düğünlerden bahseder. Sünnet törenleri hakkında detaylı bilgi verir. Bayram geleneklerinin öneminden söz eder. Asker uğurlama törenlerinde askere gidecek kişinin ocağına kadar teslim edildiğini anlatır. Ramazanlar hakkında detaylı bilgi verir. Komşuluk ilişkilerinden bahseder. 1970’li yıllarda mahalleye ilk televizyon geldiğini söyler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Düğünlertr_TR
Sünnet Törenleritr_TR
Asker Uğurlamalarıtr_TR
Ramazanlartr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Televizyontr_TR
Kurtoğlu Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Sabahattin Kafaoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1955, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Kurtoğlu Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.ttr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster