Basit öğe kaydını göster

Timurlenk, Sebahat
2016-04-25T15:26:45Z
2016-04-25T15:26:45Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/369
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1961 yılında Manisa ilinin Turgutlu ilçesinde doğan Sebahat Timurlenk’in anneannesi ve dedesi 1924 yılında Yugoslavya, İştip’ten Turgutlu’ya göç eder. İştip’te çok varlıklı olan ailesinin, Turgutlu’da yaşayamayıp bir süre sonra tekrar İştip’e döndüğünü ancak işkenceler ve baskılarla karşılaşınca yeniden Turgutlu’ya göç etmek zorunda kaldığını anlatır. Annesinin memleket özleminin vefatına kadar dinmediğini söyleyen Timurlenk’in eşinin ailesi de Drama’dan mübadele ile gelip Çatalca Çiftlikköy’üne yerleşir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Sebahat Timurlenk ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1961, Manisa; T.C.; Kadıntr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster