Basit öğe kaydını göster

Çelik, Nail
Gök, Sibel
2017-11-18T14:53:21Z
2017-11-18T14:53:21Z
2011-01-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3698
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1943 yılında Bursa Arabayatağı’nda doğan Nail Çelik, 1961 senesinde Kurtoğlu Mahallesi Önder Sokak’a yerleşir. Kurtoğlu Mahallesi’nin isminin önceden Hacıbaba Mahallesi olarak bilindiğini söyler. Mahallede Sancı Dede ve Kurtoğlu’nun mezarları vardır. Komşuluk ilişkileri hakkında bilgi verir. Yeşil’de ve Tekel’in etrafında faytonların olduğunu söyler. Çizakça’nın bulunduğu yerde, Sancı Dede’nin altında yazlık sinema olduğunu anlatır. 1963 yılında ilk arabasını aldığın söyler. 1964-65 senesinde ise televizyon alır. Düğün geleneklerinden bahseder.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Düğün Gelenekleritr_TR
Kurtoğlu Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Nail Çelik ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1943, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Kurtoğlu Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster