Basit öğe kaydını göster

Mumcuoğlu, Müjgan
Türkeş, Ayşenur
2017-11-18T14:50:38Z
2017-11-18T14:50:38Z
2011-06-27
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3697
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1931 yılında doğan Müjgan Mumcuoğlu, ilkokul mezunudur. Kurtoğlu Mahallesi’ne 50 yıl önce babası Kenan Mumcuoğlu’nun subaylıktan emekli olmasıyla İzmir’den gelerek yerleşirler. Müjgan Mumcuoğlu’nun iki oğlu ve bir kızı vardır. Düğünlerin evlerde olduğunu ve 1-2 gün sürdüğünü söyler. Doğumların mahalledeki ebeler tarafından yapıldığını anlatır. Bebek doğduktan sonra kırklanır. Kırklama sırasında suya 41 tane temiz yıkanmış taş atılır, bu suyla çocuk yıkanır ve kalan su da ağacın dibine dökülür. Hıdırellezlerde Teleferik tarafına gidilir. Asker uğurlamalarda çalgılar çalınıp şarkılar söylenerek asker uğurlanır. Komşuluk ilişkilerini detaylı olarak anlatır. Ramazanlardaki etkinliklerden detaylı olarak bahseder. Telefon olmadığı için mektuplaşarak haberleştiklerini söyler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Düğün Gelenekleritr_TR
Hıdırelleztr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Asker Uğurlamalarıtr_TR
Ramazanlartr_TR
Kurtoğlu Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Müjgan Mumcuoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1931, Bursa; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Kurtoğlu Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster