Basit öğe kaydını göster

Bulut, Şahin Ersin
Bütün, Cengiz
2017-11-18T11:21:59Z
2017-11-18T11:21:59Z
2011-06-01
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3690
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1948 yılında doğan Şahin Ersin Bulut, babasının eğitimleri için elli yıl önce onları eski ismi Feyzullahpaşa, şimdiki ismi Hocataşkın olan mahalleye getirdiğinden bahseder. Çocukluk anılarına dair detaylı bilgiler verir. İlkokulu Şerif Atış’ta okur. Çelebi Mehmet Lisesi’dei okurken okul ikiye bölünür bir kısmı Atatürk Lisesi olur. Askerden geldikten sonra Bursa Belediyesi’ne oto boyacısı olarak girer. Belediye İş Sendikası başkanlığını yapar. Dönemin siyasi durumu hakkında bilgiler verir. Türkiye’deki ilk Bursa Oynar Güvercin’ini tescil ettiğini söyler. Komşuluk ilişkilerinden detaylı olarak bahseder.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Hocataşkın Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Şahin Ersin Bulut ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1948, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Hocataşkın Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster