Basit öğe kaydını göster

Koca, Remziye
Gök, Sibel
2017-11-18T09:57:13Z
2017-11-18T09:57:13Z
2011-02-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3688
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1944 yılında doğan Remziye Koca'nın eşi Hilmi Bey Hocataşkın Mahallesi’nde 30 sene muhtarlık yapar. Eşiyle 1966 yılında evlenir. Eşinin 1940-1941 yılında Bulgaristan’dan geldiğinden bahseder. Evlilik hikayesini detaylı olarak anlatır. Düğün geleneklerinden düğünlerin öncesinde ve sonrasında yapılanlardan bahseder. Kına gecelerinin Bıçakcılar Çarşısı’ndaki Esnaflar Derneği'nde olduğunu anlatır. Kırklama adetinden bahseden Koca, bebekler 40 günlük olunca mevlit okutulduğunu ve ikramlar yapıldığını söyler. Sünnet düğünlerinde lokma yapılır. Hacdan gelenlerin evinin duvarlarına halılar serilir ve evi süslenir. Koca, son olarak mahalledeki komşuluk ilişkileri hakkında detaylı bilgi verir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Hocataşkın Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Düğün Gelenekleritr_TR
Bıçakcılar Çarşısıtr_TR
Kırklamatr_TR
Sünnet Törenleritr_TR
Hacı Tehniyeleritr_TR
Remziye Koca ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1944, Bursa; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Hocataşkın Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster