Basit öğe kaydını göster

Şarlı, Bahri
Enginay, Ali
2017-11-09T07:25:42Z
2017-11-09T07:25:42Z
2011-06-14
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3670
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
31.08.1949 yılında Hocataşkın-Şible Mahallesi'nde doğan Bahri Şarlı aslen Bursalıdır. Bursa Erkek Lisesi mezunu olan Şarlı şu anda Bursa Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanıdır aynı zamanda TESKOMP kuruluşunda da başkan vekili olarak görev yapar. Toprakçı Yokuşu'ndaki evler genelde iki katlı olup çok kalabalık değildir. Evlerde su şebekesi olmadığını çoğu evde su kuyusu bulunduğunu söyler. Mahalledeki komşuluk ilişkileri hakkında detaylı bilgiler verir. 1960-1970 senelerinde mahallelinin durumu orta hallidir. İnsanlar esnaflık, zanaatkarlık yanında ve İpeker'lerin fabrikasında çalışır. Babası Akif Şarlı'nın terzilik yaptığını ve Ünlü Cadde'de dükkanının olduğunu anlatır. Babası uzun yıllar boyunca Bursa'da Terziler Odası Başkanlığı yapar. Ayrıca Bursa'da mehterin ve kılıcın kurucularındandır. Şarlı gençliğinde televizyonun olmadığını fakat radyonun olduğunu söyler. 1960 ihtilali döneminde duruşmalar radyodan haber olarak verilir. 1968 yılında ilk televizyonu alırlar. Kültürel anlamda şimdiki zamana nazaran birçok fark olduğundan bahseder. Örnek olarak düğünler hakkında detaylı bilgi verir. Düğünler 4-5 gün evvel başlar. Bütün akrabalar, eş,dost bir meydana ya da hareme toplanır; çalgılı,yemeli, içmeli eğlenceler yapılır. Gezek gecesi hakkında da detaylı bilgiler verir. Babasının gezek gecesi kurucusu olduğunu söyler. Babasının Gezek kültürü sayesinde aşağı yukarı gitmediği yer kalmadığını ifade eder. Ramazan ayı özellikle yaz aylarına rast geldiğinde Emir Sultan Camii'nin etrafında güzel vakit geçirdiklerinden bahseder. Bayramlarda büyüklerin mutlaka ziyaret edildiğini söyler. Hıdırellez kutlamaları ile ilgili detaylı bilgi verir. Değirmenlikızık Mahallesi'nde bir dede bulunduğunu ve onun etrafındaki geniş alana herkesin toplanarak oyunlar oynayıp hıdırellezi kutladığını anlatır.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Hıdırelleztr_TR
Hocataşkın Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Esnaf Kefalet Kooperatifitr_TR
Toprakçı Yokuşutr_TR
Esnaflartr_TR
Televizyontr_TR
Radyotr_TR
60 İhtilalitr_TR
Ramazanlartr_TR
Gezek Kültürütr_TR
Emir Sultan Camiitr_TR
Bahri Şarlı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1949, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Hocataşkın Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster