Basit öğe kaydını göster

Barışıcı, İsmail Hakkı
Akdoğan, Seyit
2017-11-08T09:11:03Z
2017-11-08T09:11:03Z
2010-08-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3650
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1938 yılında Tahtakale’de doğan İsmail Hakkı Barışıcı, Ticaret Lisesi’nden mezun olur, muhasebecilik ve sünnetçilik yapar. Ailesi iş için Arnavutluktan göç eder ve Tahtakale’ye yerleşir. Evinin bitişiğinde bulunan Süleyman Çelebi Lisesi önceden Kazgani Tekkesi'dir ki burada bir yatır olduğundan bahseder. Yatırın mahalleyi yangınlardan ve hırsızlıklardan koruduğuna inanılır. Mahallede sünnet düğünleri evlerin bahçelerinde yapılır ve çocuklar Emir Sultan'a götürülür. Kız kaçırma olayları sıkça olmasına rağmen evlilikler genelde görücü usulü gerçekleşir. Düğünlerde tıpkı sünnet törenleri gibi evlerin bahçelerinde olur ve bahçesi küçük olan aileler düğünü büyük bahçeli komşularında yapar. Mahallede düğünler kadar cenazelerde de birlik ve beraberlik hakimdir. Askere gidecek gençler muhakkak bütün mahalleyi gezer tek tek helallik alır. Mahallenin en büyük eğlencelerinden biride gezek kültürüdür. Tahtakale'deki Pekmez Hanı mahallenin pazar ihtiyacını karşılar, karşısındaki handan ise asker uğurlanır. Mahallelinin geneli esnaftır ve çarşısı Tahtakale meydanıdır. Mahallede ilk radyo ve telefonun kendilerinde olduğunu söyler. Hıdırellezde Temenyeri'ne eğlenmeye giden mahalleli Ramazanlarda da bir araya gelir. Çocukların oynadığı bir kaç oyun vardır. Bunlardan ikisi fincan oyunu ve el kızartmacadır. Bayramlarda Bursa’nın eğlence yeri olan Pınarbaşı’na gidilir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Sünnet Törenleritr_TR
Düğünlertr_TR
Cenazelertr_TR
Asker Uğurlamatr_TR
Gezek Kültürütr_TR
Hanlartr_TR
Televizyontr_TR
Tahtakale Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Radyotr_TR
Arabatr_TR
Telefontr_TR
Hıdırelleztr_TR
Ramazanlartr_TR
Bayramlartr_TR
Çocuk Oyunlarıtr_TR
İsmail Hakkı Barışıcı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1938, Bursa; T.C.; Erkek; Emeklitr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Tahtakale Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster