Basit öğe kaydını göster

Psarras, Yiorgos
2016-04-25T14:34:09Z
2016-04-25T14:34:09Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/363
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1963 yılında Yunanistan, Skidra’da doğan Yiorgos Psarras, teknik okuldan mezun olduktan sonra bir süre teknisyen olarak çalışır. Daha sonra ticaret ve tarım ile uğraşır. 2. kuşak mübadele muhaciri olan Psarras’ın anne tarafı Eskişehir’den, diğer dedesi Üsküdar’dan ve babaannesi de Safranbolu’dan Yunanistan’a gelip Skidra’ya yerleşirler. Babasının Türkçe bildiğinden ve Türkiye’yi ziyaret ettiğinden bahseden Psarras, dedesinin neşeli ve hüzünlü zamanlarda Türkçe şarkılar söylediğini de anlatır.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Yiorgos Psarras ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1963, Skidra; Yunanistan; Erkektr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster