Basit öğe kaydını göster

Papaioakeim, Eirini
2016-04-25T14:33:24Z
2016-04-25T14:33:24Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/362
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1958 yılında Edessa’da doğan Eirini Papaioakeim’in dedeleri, Bergama’dan mübadele ile önce Selanik’e sonra da Perea’ya yerleşir. Papaioakeim, aile büyüklerinin Türkçe konuştuğunu, Türklerle komşuluk ve dostluk ilişkileri kurduklarını ve terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerini çok özlediklerini anlatır.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Türklertr_TR
Küçük Asyatr_TR
Komşuluktr_TR
Eirini Papaioakeim ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1958, Edessa; Yunanistan; Kadıntr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster