Basit öğe kaydını göster

Ersop, Nezih
Gök, Sibel
2017-09-30T09:46:38Z
2017-09-30T09:46:38Z
2010-07-09
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3627
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1943 yılında Bursa’da doğan Ersop; Çarşı, Tahtakale, Nalbantoğlu mahallelerinin ve Atatürk Caddesi’nin Bursa’nın en merkezi yerleri olduğunu söyler. Dedesi Hasan Ersop, Bursa'da Belediye Başkanlığı yapar. Aile bireyleri ile Bursa’nın önemli mekanları hakkında detaylı bilgiler verir. Tahtakale’nin o zamanlar alışveriş merkezi görevi gördüğünü söyler. Buraya çoğunlukla köylüler gelir. Köylülerin çoğu Yörük'tür ve kendine has giysileri vardır. Eski mahallelerde insanlar yaptıkları mesleklerle anılır. O zamanlar sular çeşmelerden başka evden eve dolaşarak akar. Bunlar Pınarbaşı ve Alaşar sularıdır. Bu suların halka ulaşması için çalışan çeşmeciler bulunur. Buzdolabı herkeste olmadığı için Tahtakale’ye dağdan atla kalıp halinde buz getirilir. Bugünkü gibi evlerde fırınlar bulunmadığından mahalle fırıncıları mevcuttur. Ölüm ve cenazelerdeki adetler günümüzde de devam eder. Mahalledeki düğünler ve kına geceleri bugün Çamoğlu Apartmanı’nın olduğu yerdeki eski bir medresede yapılır. O zamanlar her evde yetiştirmeler olur, onlara evlerin kızı gibi bakılır; vakti geldiğinde evlendirilir. Bursa’da kış aylarında çok kar yağdığını söyleyen Ersop, mahallede trafik olmadığından tüm sokak ve caddelerin doğal kızak pisti gibi olduğunu aktarır.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Cenaze Törenleritr_TR
Göçmenlertr_TR
Yörüklertr_TR
Giyim Kültürütr_TR
Düğünlertr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Tahtakaletr_TR
Nalbantoğlu Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Yıldırım, Mayruktr_TR
Nezih Ersop ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1943, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Nalbantoğlu Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster