Basit öğe kaydını göster

Suvar, Ali
Gök, Sibel
2017-09-28T15:52:02Z
2017-09-28T15:52:02Z
2010-05-07
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3624
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
Ali Suvar ile 10.05.2010 tarihinde ikinci bir görüşme daha gerçekleştirilmiştir.tr_TR
1946 yılında Bursa'da doğan Ali Suvar, Bulgaristan göçmeni bir aileden gelmektedir. Dedesi ve babası Bursa Belediyesi'nde çeşitli hizmetlerde bulunur. Suvar ailesi mahallenin meşhur ailelerindendir. Aynı zamanda Zeki Müren’in eğitim aldığı tamburi İzzet Bey de bu mahallede yaşamaktadır. Mahallede kına geceleri mutlaka yapılır hatta çengisiz kına gecesi olmaz. O dönemde elektrik santrali Fransızlara aittir ve Bursa sanayisine Fransızlar Hakimdir. Ali Suvar’ın dedesi Ermeni Mahallesi'nden iki kız alıp yetiştirmiştir. Suvar, Bursalı ailelerde bunun gelenek olduğunu söyler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bulgaristantr_TR
Göçtr_TR
Kına Geceleritr_TR
Elektriktr_TR
Müren, Zekitr_TR
İbrahimpaşa Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)
Ali Suvar ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1946, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, İbrahimpaşa Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster