Basit öğe kaydını göster

Madenlidou, Eleni
2016-04-25T14:32:35Z
2016-04-25T14:32:35Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/361
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
08.11.1951 tarihinde Selanik’te doğan Eleni Madenlidou’nun anne tarafı İzmir’den, baba tarafı ise Burdur’dan Selanik’e mübadele ile yerleştirilir. Memleketlerindeyken Türkçe konuşan ailesinin Rumca’yı mübadeleden sonra öğrendiğinden bahseden Madenlidou, babasının düğün ve eğlencelerde Türkçe şarkılar söylediğini de anlatır.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Küçük Asyatr_TR
Türklertr_TR
Eleni Madenlidou ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
08.11.1951, Selanik; Yunanistan; Kadıntr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster