Basit öğe kaydını göster

Anasonoğlu, Şahap
Gök, Sibel
2017-09-28T14:03:05Z
2017-09-28T14:03:05Z
2010-09-14
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3618
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1949 doğumlu olan Şahap Anasonoğlu, Vakıflar Bankası’nda müfettiş yardımcısı olarak çalışmasına rağmen esnaf bir aileden gelmektedir ve esnaf kültürüne hakimdir. Dedesi anason ticareti ile uğraştığı için soyadı kanunu çıktığında Anasonoğlu soyadını alırlar. Pekmez Han ve Aralık Han en meşhur hanlardandır. Esnaflar genelde birbirlerini tanır, rekabet içine girmez. Düğünü olan için para toplanır, çarşı esnafı adına hediye alınır. Düğünlerde ve cenazelerde mutlaka bulunulur. Bölgede doğudan çalışmak için gelen insanlar da vardır.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Tahtakale Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Esnaf İlişkileritr_TR
Düğünlertr_TR
Cenazelertr_TR
Soyadı Hikayesitr_TR
Soyadı Kanunutr_TR
Şahap Anasonoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1949, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Tahtakale Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster