Basit öğe kaydını göster

Koşan, Sami
Bütün, Cengiz
2017-09-28T13:56:36Z
2017-09-28T13:56:36Z
2010-09-15
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3617
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1950 doğumlu olan Sami Koşan babadan kalma berberlik mesleğini icra etmektedir. Tahtakale'de üç tane hanın olduğunu söyler. İnsanlar dağ köylerinden bu hanlara gelir, ticaret ve alışveriş yapar. Esnaf arasında karşılıklı güven hakimdir. Düğünlerde esnafların eksik olanlar konusunda birbirine destek olduğunu aktarır.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Tahtakale Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Esnaf İlişkileritr_TR
Sami Koşan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1950, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Tahtakale Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster