Basit öğe kaydını göster

Şahin, Sinan
Bütün, Cengiz
2017-09-28T13:05:47Z
2017-09-28T13:05:47Z
2010-09-03
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3610
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1949 doğumlu olan Sinan Şahin aslen Erzumludur ve Tahtakale'ye 40 yıl önce yerleşir. Merakı ve becerisi üzerine bağlamacılık mesleğini öğrenir ve halen icra eder. Tahtakale'nin o dönem çok işlek olduğunu, ailesini rahatça geçindirdiğini söyler. Çoğunlukla köy hayatı olmasına rağmen halkın belirli bir medeniyet seviyesinde olduğundan söz eder. Fakat artık Tahtakale'de eski güzelliklerin kalmadığını da ekler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Tahtakale Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Esnaf İlişkileritr_TR
Sinan Şahin ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1949, Erzurum; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Tahtakale Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster