Basit öğe kaydını göster

Timurlenk, İsmail
2016-04-25T14:31:52Z
2016-04-25T14:31:52Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/360
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1953 yılında Çatalca’nın Oklalı köyünde doğan İsmail Timurlenk’in dedeleri, Langaza’dan mübadele ile gelerek Yunanistan’daki köylerine benzeyen Oklalı’ya yerleşirler. Büyüklerinin göç hikayelerini çok fazla dile getirmediğini ve Yunanistan’daki yaşamları daha iyi olmasına ve özlemlerine rağmen memleketlerine dönmek gibi bir isteklerinin olmadığını aktarır.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
İsmail Timurlenk ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1953, İstanbul; T.C.; Erkektr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster