Basit öğe kaydını göster

Yıldırım, Gülseren
Gök, Sibel
2017-09-27T07:32:58Z
2017-09-27T07:32:58Z
2010-08-11
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3597
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1941 yılında doğan Gülseren Yıldırım’ın ailesi aslen Güzelyalı’dır. Babası çok başaralı bir öğrenci olduğu için İstanbul’da bir medreseye yerleştirilir. Daha sonra Cumhuriyet ilan edilir ve sınavlara girip öğretmen olur. Öğretmenlik diplomasını da Atatürk’ün elinden alır. Güzelyalı, 1959 yılında evlenir. Hıdırellez’de bahçelerindeki gül bahçesine komşular dilek dilemek için gelir. Bazen Temenyeri’ne çıkılır; takvimlerin arkasındaki maniler okunur. O takvimler bir küpün içine konulur ve mahallede herkes o takvimden bir yaprak çeker. Yine Hıdırellez zamanında mahalleli ile birlikte piknik yapılır. Ramazanlarda hep davetler düzenlenir. Eşinin ailesinden sitayişle bahseden Yıldırım, kayınpederinin Kıbrıs Türkü olduğunu söyler. Annesinin Yunan işgali ile ilgili anlattığı anıları paylaşır. Yunan işgali sırasında İstanbul’a kaçan aile, 6 ay burada kalır, işgal bittikten sonra Bursa’ya geri döner. O zamanlarda şehirde maddi sıkıntılar yaşanır. Televizyonu ilk kez akrabasında izleyen Yıldırım, yayının Suriye’den yapıldığını aktarır. Daha sonra 1969-1970 yılları arasında Bursa’da satışı olmadığı için televizyonu Almanya’dan gelenlerden alırlar. Sünnetlerde evlerde kına yapıldığından bahseder. Son olarak mahalledekilerin misafir günlerinin olduğunu söyler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Hıdırelleztr_TR
Düğünlertr_TR
Sünnet Törenleritr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Yunan İşgalitr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Ramazanlartr_TR
Nalbantoğlu Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Gülseren Yıldırım ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1941, T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Nalbantoğlu Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster