Basit öğe kaydını göster

Çiftçioğulları, Gülbin
Gök, Sibel
2017-09-27T07:16:53Z
2017-09-27T07:16:53Z
2010-08-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3595
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1936 yılında Altıparmak’ta doğan Gülbin Çiftçioğulları'nın eşinin Bademli Sokak’ta bir terzi dükkanı vardır. Eşine mahallede “Pantolon Nuri” dediklerini söyler. Kafkasya kökenli olan Çiftçioğlları’nın ailesi 1935 yılından sonra Bursa’ya yerleşir. Mahallenin eski zamanlardaki halinden söz eder. Mahalledeki komşularının mesleklerini söyler. Sokak satıcılarının olduğunu, kahvelere Tahtakale’den buz kalıpları geldiğini anlatır. Önceden kızını verenler nişanlarını bahçede veya evinde yapar. Düğünler Vakıflar Bankası’nın üstündeki Park Restoran veya Merinos’ta yapılır. 1960 yılında evlenen Gülbin Çiftçioğlu, kendi düğününden bahseder. Mahallelilerin bazıları gelin hamamı düzenler. Kızlar hamama yürüyerek gider. Akşam olunca ise kız evinde hamama gidenlere yemek verilir. Düğünden bir hafta önce çeyiz serilir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Düğünlertr_TR
Kına Geceleritr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Mesleklertr_TR
Göçmenlertr_TR
Nalbantoğlu Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Tahtakale (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Gülbin Çiftçioğulları ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1936, Bursa; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Nalbantoğlu Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster