Basit öğe kaydını göster

Güleçyıldız, Hayriye
Gök, Sibel
2017-09-23T15:06:23Z
2017-09-23T15:06:23Z
2013-07-18
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3589
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri III projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 48'dir.tr_TR
1926 yılında Balıkesir Balya’da dünyaya gelen Hayriye Güleçyıldız Boşnak bir aileye mensuptur. Beşinci sınıfı bitirdikten sonra okuma yazma bilmeyenlere kurs verir. Atatürk, birkaç kere okullarını ziyaret eder, birinde İran Şahı'yla birlikte gelir. Babası madenlerdeki işçilere yemek yapar ancak maden kapanınca işleri bozulur, Bursa’ya taşınırlar. Hayriye Hanım, 1942 yılında evlenerek Yenimahalle’ye taşınır. İmamzade olarak bilinen kayınpederi ipekböceği tohumcusudur, eşinin de ipek fabrikası vardır. Güleçyıldız evlendiği zamanlarda mahallede Türkçe değil Tatarca konuşulduğunu, bu yüzden anlaşmakta sıkıntı çektiğini söyler. Kayınpederi Çukur Mahalle’ye Babadağ Camisini yaptırır. Güleçyıldız, bu mahallede ilk yıllarda olanları anlatır. Aileler fakirdir ama işsiz değildir; insanlar genelde ipek fabrikalarında çalışır. Komşuluk ilişkileri samimiyete dayalıdır. Düğünler bir hafta sürer, evlenecek kızların çeyizleri serilir, gelin hamamına gidilir, konuklara yemek ikram edilir. Kayınpederi mahallenin ileri gelenlerinden biri olduğu için bayramda birçok kişi tarafından ziyaret edilir. Sahurlar ve iftarlar beraber yapılır. Komşularının evini yıkan müteahhit temeli çok derin kazınca kendi evleri bundan olumsuz etkilenir ve evi yıktırmak zorunda kalırlar. Güleçyıldız, evinden ve odalarından söz eder. Mahallenin maddi sıkıntı yaşadığı dönemlerde ticaret yapan eşi ihtiyaç malzemeleri dağıtır, bu yüzden mahalleli tarafından sevilir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yenimahalle (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
İpekçiliktr_TR
Tatarlartr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Düğün Gelenekleritr_TR
Bayram Gelenekleritr_TR
Ramazanlartr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Hayriye Güleçyıldız ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1926, Balıkesir; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Yenimahalle Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri III. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster