Basit öğe kaydını göster

Mutlular, Necla
Gök, Sibel
Yurteser, Serap Tuba
2017-09-14T11:14:24Z
2017-09-14T11:14:24Z
2013-03-15
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3583
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri III projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 48'dir.tr_TR
1941 yılında Bursa’da doğan Necla Mutlular, evlerinin bahçesindeki künkten Ayazma suyunun aktığını söyler. Eşi Sabri Mutlular ile 1964 yılında evlenir. Eşi İpekerler Fabrikası'nda çalıştıktan sonra kendi fabrikasını açar. Evlenmeden önce 10 yıl boyunca fabrikalarda çalışan Mutlular, o dönemde çoğu kadının bu şekilde çalıştığını belirtir. Patronla işçi arasındaki ilişkisinin katı olmadığını söyler. O zamanlarda mahallede sadece İpekerlerin ve Kamil Koç’un arabası bulunur. 1960’lı yıllarda elektrik bağlantısı sağlanana kadar gaz lambaları kullanılır. Mutlular, eskiden ayakkabı tamircilerine eskici diye hitap edildiğini dile getirir. Talimhane civarında kerpiç üretilir, mahallede macuncular dolaşır, Setbaşı İlkokulu’nun önünde şambaba tatlısı satılır. Hıdırellezlerde, testiye ziynet eşyaları atılıp mani seçilir, testiden çıkan ziynet eşyası kime aitse mani de onun olur. Hıdırellez sabahında toplanan 41 çeşit ot suyun içine atılır, o suyla yıkanıldığında tüm yıl boyunca hastalıklardan korunulacağına inanılır. Yine bu adetlerden olmak üzere karınca toprağı bereket olsun diye cüzdana atılır, akşam yakılan ateşin üstünden atlanır. Düğünlerde önce gelin hamamı yapılır, daha sonra gelinin evinde eğlenilir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ayazma Suyutr_TR
Umurbey Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
İpekerlertr_TR
Radyotr_TR
Hıdırelleztr_TR
Düğünlertr_TR
Necla Mutlular ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1941, Bursa; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Umurbey Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri III. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster