Basit öğe kaydını göster

İşalmaz, Rifat
Gök, Sibel
2017-08-29T07:27:51Z
2017-08-29T07:27:51Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3560
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1945’te doğan Rifat İşalmaz, 1959 yılında havluculuğa başlar. Kozahan girişinde ve Tomrukönü'nde dükkanları vardır. Görüşmede ilk olarak 23 Nisan gösterilerinde yer almasından bahseder ardından çocukken oynadığı oyunları anlatır. Eskiden evliliklerin görücü usulü olduğunu söyler. Kendisi İvazpaşa İlkokulu’nda okur, o dönemdeki diğer okulları sayar. Mahalleye radyonun ve telefonun gelişinden bahseder. Mahalledekilerin çalıştıkları yerlerden ve mahallelilerden söz eder. Ramazanda sahurda ve bayramlarda yapılan hazırlıkları anlatır. Askere eğlencelerinden bahseder. Hıdırellez’de gidilen yerler hakkında bilgi verir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
İvazpaşa İlkokulutr_TR
Karabaş-ı Veli Tekkesitr_TR
Bayramlartr_TR
Ramazanlartr_TR
Maksem Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Rifat İşalmaz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1945, T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Maksem Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster