Basit öğe kaydını göster

Ulusoy, Mecdi
Gök, Sibel
2017-08-28T15:22:18Z
2017-08-28T15:22:18Z
2010-10-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3555
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
Mecdi Ulusoy’un babası İstiklal İlköğretim Okulu’nda öğretmendir. Dedesi ise Mısri Dergahı’nın son şeyhidir. 1944-1945 yıllarında Haraççıoğlu Konağı’na taşınırlar. Konağın yapısından, mutfağından, bahçesinden, bodrumlarından söz eder. Bahçelerinde Pınarbaşı Suyu vardır. 1954 yılında başka bir eve taşınırlar. Oradaki komşularından bahseder. Birkaç ev daha değiştirirler ve son olarak İpekçilik Caddesi’nde kendi evlerini alırlar. İlkokula İvazpaşa İlköğretim Okulu’nda başlar. Daha sonra Çelebi Mehmet Lisesi, Atatürk Lisesi, Erkek Lisesi ve Namık Sözeri Koleji'ne devam eder. İstanbul’da Kimya Bölümü’nü bitirir. Maksem’de yaşadıkları dönemdeki esnaftan bahseder. Maksem, çocukluk yıllarında sıkıntılı bir yerdir. Kahveli Bahçe’de bıçaklı kavgalar çıkar. Ulusoy, tekrar çocukluğuna döner, çocukken oynadıkları oyunları anlatır. Yılbaşı gecelerinden ve komşularıyla olan ilişkilerinden bahseder. Maksem Camisi’nde tatillerde Kur’an kursuna gider, bir ara hocanın yardımcılığını da yapar. Çocukluğundaki ilginç hatırlardan birini anlatarak konuşmasını bitirir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Maksem Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Esnaflartr_TR
Çocukluk Yıllarıtr_TR
Mısri Dergahıtr_TR
Mecdi Ulusoy ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Maksem Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster