Basit öğe kaydını göster

Körüstan, Ertuğrul
Akdoğan, Seyit
2017-08-28T14:29:43Z
2017-08-28T14:29:43Z
2010-09-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3552
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dirtr_TR
1942'de Bursa doğan Ertuğrul Körüstan, ortaokul mezunudur. Ailesi 1940'da Yenişehir'den buraya göç etmiştir. Mahalledeki Kara Ali Dede yatırından kısaca bahseder. Mahallenin isminin nereden geldiğini anlatır. Evliliklerin eskiden görücü usulü olduğunu söyledikten sonra kendi düğününden, kına gecelerinden, damat ve arkadaşlarının eğlencelerinden söz eder. Hıdırellez'de yapılanları anlatır. Eski komşulukların nasıl olduğuna dair örnekler verir. Cenaze merasimlerinden, asker uğurlamalardan, hacı tehniyelerinden bahseder. Oynadıkları oyunlardan kısaca söz eder. Gezek kültürünü anlatır. Mahalledeki çeşmelerin üst kısmına para koyma adetini anlatır. Evlerine giren ilk radyodan, televizyondan, mahallelerindeki ilk arabadan söz eder. Mahallede yaşayanların mesleklerinden bahseder. Mahallenin hem göç alma hem de göç verme sürecinin sebebini anlatır. Ramazan ve Kurban bayramlarından bahsederek sözlerine son verir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Gezek Kültürütr_TR
Maksem Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Düğünlertr_TR
Hıdırelleztr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Asker Uğurlamalarıtr_TR
Bayramlartr_TR
Gürses, Yıldırımtr_TR
Ertuğrul Körüstan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1942, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Maksem Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster