Basit öğe kaydını göster

DanışmanSirman, Nükhet
YazarMataracı, Aliye Fatma
Veri Giriş Tarihi2016-04-25T10:53:05Z
Veri Onay Tarihi2016-04-25T10:53:05Z
Yayın Tarihi2001
Künye BilgisiMataracı, Aliye Fatma. Family stories: constructing a family narrative. danışman Nükhet Sirman. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. 111 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/354
AçıklamaBu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır.tr_TR
ÖzetThe aim of this study is to look at how familial identity is discursively constructed. The different constructions of different branches of a specific family are studied in order to understand the unities the different branches construct and this is achieved through the discourse analysis of family stories, through which the family is constructed as a contested unity, collected from legitimate family storytellers. This thesis is based on the interviews made by the legitimate storytellers of a specific family in Rize, Istanbul and Ankara in 1 999 and the trade letters regarding the trade history of the family.tr_TR
ÖzetBu çalışmanın amacı ailesel kimliğin aile hikayelerinde aile hikayecileri tarafından nasıl kurgulandığım analiz etmektir. Aile kimliği, ailenin farklı bölümlerinden aile hikayecileri tarafından farklı aile hikayeleri üzerinden kurgulanmakta ve bu kurgular nesilden nesile aktarılmaktır. Aile bireyleri arasındaki farklılık anlatı düzeyinde de ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada belirli bir ailenin farklı bölümlerinin farklı aile anlatılan, ailesel kimliğin ne tür birlikler olarak kurgulandığım anlamak amacıyla analiz edilmiştir. Bu tez 1999 yılında Rize, İstanbul ve Ankara'da M. ailesinin hikaye anlatıcıları ile yapılan görüşmeler ve ailenin köklü ticaret geçmişim anlatan ticaret mektuplarına dayanarak yazılmıştır.tr_TR
Dilengtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerAiletr_TR
Anahtar KelimelerCumhuriyet Dönemitr_TR
Anahtar KelimelerHikayetr_TR
Anahtar KelimelerFamilytr_TR
Anahtar KelimelerRepublic Periodtr_TR
Anahtar KelimelerStorytr_TR
BaşlıkFamily stories:constructing a family narrativetr_TR
Diğer BaşlıkBir aile anlatısının kurgulanmasıtr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümBoğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster