Basit öğe kaydını göster

Feriken, Sabriye
Gök, Sibel
2017-08-28T12:38:22Z
2017-08-28T12:38:22Z
2010-08-05
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3547
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
Sabriye Feriken 1951 yılında Fatma Muzaffer ve Hilmi Ziya Özerdem ile birlikte Bursa’ya yerleşir. 1965 yılında evleninceye kadar onlarla birlikte yaşar. Annesine kalan mirastan bahseder. Mahalledeki fırınlar hakkında bilgiler verir. Mahallede eskiden at arabasıyla çöp toplandığını söyler ve bununla ilgili bir anısını anlatır. Mahalledeki terzilerden, nakışçıdan, seyyar yoğurtçudan söz eder. Sünnet merasimlerinden, düğünlerden, düğün salonlarından, erkeklerin ve kadınların eğlencelerinden bahseder. Hacdan gelenler için yapılan hacı tehniyeleri ile cenaze merasimleri hakkında bilgiler verir. Yıldırım Gürses’in babasından ve gezeklerden bahseder. Mahallenin sütçüsü ve aşçısından söz ederek konuşmasına son verir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Sünnet Törenleritr_TR
Düğünlertr_TR
Hacı Tehniyeleritr_TR
Cenaze Törenleritr_TR
Hactr_TR
Gezek Kültürütr_TR
İbrahimpaşa Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)
Sabriye Feriken ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, İbrahimpaşa Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster