Basit öğe kaydını göster

DanışmanÜstündağ, Nazan
YazarKarslıoğlu, Seda
Veri Giriş Tarihi2016-04-25T10:17:34Z
Veri Onay Tarihi2016-04-25T10:17:34Z
Yayın Tarihi2009
Künye BilgisiKarslıoğlu, Seda. Stories of the past and present: politics of belonging and subjectivity in Gülsuyu Neighborhood. danışman Nazan Üstündağ. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009. 102 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/353
ÖzetBased on narrative analysis of the interviews I have conducted during the fieldwork, this study aims to analyze the experience of living in the Gülsuyu neighborhood. To this end, first of all through narratives of establishment and narratives of the 12 September 1980 military coup, it is aimed to understand how belonging to this locality is articulated by inhabitants. At the end of this section, it is argued that the difficulty of everyday life that characterizes the narratives of establishment is overcome by social solidarity within the community. Following narratives of establishment, narratives of 12 September 1980 coup are read as characterizing the process that robbed people from the tools that rendered them successful in their struggle at the everyday level and alienated them from the "home" that is made collectively. Secondly, this study examines the resisting subjectivities emerging in the face of urban transformation in Gülsuyu neighborhood today. Focusing on the narratives on urban transformation experience, it is claimed that the narratives and practices of the new emerging subjectivities are mainly shaped through the distrust toward the state and the ambiguities inherent in urban transformation processtr_TR
ÖzetSaha çalışması sırasında yapılan mülakatların anlatı analizine dayanan bu çalışma, Gülsuyu Mahallesi'nde yaşama deneyimini anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, ilk olarak mahallenin kuruluşuna ve 12 Eylül 1980 askeri darbesine ait anlatılara odaklanarak mahallede yaşayanların mahalle ile kurduğu aidiyet ilişkisi analiz edilmektedir. Bu bölümün sonunda, mahallelinin o dönemde gündelik hayatı tanımlayan zorlukların üstesinden, mahalledeki sosyal dayanışma aracılığı ile geldiği tartışılmaktadır. Kuruluş anlatılarını takip eden 12 Eylül askeri darbesine ait anlatılar üzerinden ise darbenin, mahallede yaşayanları, gündelik hayatın zorluklarının üstesinden gelmelerini sağlayan araçlardan mahrum bırakan ve onları, kolektif olarak kurdukları "eve" yabancılaştıran bir süreci başlattığı savunulmaktadır. İkinci olarak, bu tez, Gülsuyu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşısında ortaya çıkan mücadeleci öznellik biçimlerini incelemektedir. Kentsel dönüşüm anlatılarına odaklanılan bu bölümde, ortaya çıkan yeni öznelliklerin mücadele anlatı ve pratiklerinin devlete olan güvensizlik ve kentsel dönüşüm planlarındaki belirsizlik ile şekillendiğini tartışılmaktadır.tr_TR
Dilengtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar Kelimeler1980 İhtilalitr_TR
Anahtar KelimelerAit Oluş Sorunutr_TR
Anahtar KelimelerAskeri Müdahaletr_TR
Anahtar KelimelerKentsel Dönüşümtr_TR
Anahtar KelimelerMücadeletr_TR
Anahtar KelimelerÖznelliktr_TR
Anahtar Kelimelerİstanbul-Maltepe-Gülsuyutr_TR
Anahtar Kelimeler1980 Military Couptr_TR
Anahtar KelimelerBelong Problemtr_TR
Anahtar KelimelerMilitary Interventiontr_TR
Anahtar KelimelerUrban Transformationtr_TR
Anahtar KelimelerStruggletr_TR
Anahtar KelimelerSubjectivitytr_TR
BaşlıkStories of the past and present:politics of belonging and subjectivity in Gülsuyu Neighborhoodtr_TR
Diğer BaşlıkGeçmişin ve bugünün hikayeleri: Gülsuyu Mahallesi'nde aidiyet ve öznellik politikalarıtr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümBoğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV