Basit öğe kaydını göster

Buzcular, İsmail
Gök, Sibel
2017-08-23T09:25:10Z
2017-08-23T09:25:10Z
2010-10-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3531
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
İsmail Buzcular 1928’de Maksem’de doğar. Babası buz satarak geçimini sağlar.Saraya her hafta 30 yük buz götürmek şartıyla buzculuk hakkı ailelerine verilir. Bu hak satılamaz, devredilemez; erkek evlattan erkek evlada geçer. Sülalede erkek evlat kalmazsa söz konusu hak hazineye intikal eder. Buzlar dağdan at ve katırlarla gelir. Maksem’de Pınarbaşı Caddesi’nde Buzcu Çıkmazı’nda oturur. Komşularından, komşularının mesleklerinden bahseder. Evlerinin bahçesinin bir köşesinde atlar dinlenir, bir tarafında da komşular akşam çayına gelir. İsmail Buzcular, Mecidiye Okulu’nda, ardından ortaokulu 2. Ortaokul’da okur. Erkek Lisesi’ni bitirir. Askerlikten sonra Türk Ticaret Bankası’nda çalışmaya başlar. Daha sonra bir müddet Rekor Dokuma Fabrikası’nda çalışır. Koza Han’da bir dükkan kiralar ve suni ipek ticaretine başlar. Düğünlerde kız istemeye gidilir. Cenazelerde komşular cenaze evine bir hafta boyunca yemek götürür. Hıdırellez’de sabah erkenden kalkılır, Gökdere’ye gidilir. Hacıdan gelenler hep birlikte karşılanır. Futbol oynamayı çok sevmesinin de etkisiyle Hisar’da Pınarspor adında bir kulüp kurarlar. 1975 senesinde kulüp yöneticisi olur, bir müddet devam eder. Bursaspor’un kurulması için başka kulüplerle birlikte bu kulüpte kapanır. Eskiden gaz lambasıyla yaşanan dönemleri anlatır. Katırcılarla Uludağ'a çıkıp buz nasıl kesilir öğrenir. Daha sonraları spor olsun diye dağa çıkmaya başlar. Evlerindeki gramofondan ve gramofonun varlık ifadesi olmasından bahseder. Otomobillerden önce piliçka isimli atlı arabalar vardır. Annesi eski mekteplerde kalfalık yapar. Gazi Abdurrahman’ın soyundan geldiklerini 1844’te Hünkar Köşkü’nü açmaya gelen Sultan Abdülmecit'in söylediğini aktarıp dedelerinin hikayelerini ardından da Yunan işgali sırasında yaşananları anlatır. Ramazan gecelerinde Ulucami’ye, Yeşil’e giderler. Nüfus cüzdanlarında kendisi de dahil erkeklerde bey, hanımlarda hanım yazdığını söyler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Maksem Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Düğünlertr_TR
Hacı Tehniyeleritr_TR
Hıdırelleztr_TR
Cenaze Törenleritr_TR
Pınarsportr_TR
Sultan Abdülmecittr_TR
Bursasportr_TR
Yunan İşgalitr_TR
Bayramlartr_TR
İsmail Buzcular ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1928, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Maksem Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster