Basit öğe kaydını göster

Uçan, Selahattin
2016-04-25T09:57:03Z
2016-04-25T09:57:03Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/352
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1940 yılında Çatalca’nın Elbasan köyünde doğan Selahattin Uçan’ın ailesi Yunanistan’ın Nasliç kazasının Bubuşt köyünden mübadele ile gelir. Yunanistan’da iken varlıklı olan ailesinin Türkiye’ye geldikten sonra çektiği sıkıntılardan bahseden Uçan, ailesindeki herkesin Rumca konuştuğunu ve kendisinin de Türkçe’yi ilkokula başladığı sene öğrendiğini anlatır. Çocukluğunda büyüklerinden dinlediği olayları aktaran Uçan, Türk-Rum ilişkileri hakkında bilgiler de verir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Patriotlartr_TR
Rumlartr_TR
Türklertr_TR
Komşuluktr_TR
Selahattin Uçan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1940, İstanbul; T.C.; Erkektr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV