Basit öğe kaydını göster

Sahiller, Mehmet
Mutlu, Yeliz
2017-06-06T14:49:41Z
2017-06-06T14:49:41Z
2010-03-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3522
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1930 yılında Mollafenari’de doğan Mehmet Sahiller, ilkokulu Süleyman Çelebi’de okur. Tophane Sanat Okulu Demircilik-Kaynakçılık bölümünden 1947 senesinde mezun olur. 1942’de Alipaşa Mahallesi’ne taşınır. Askerden sonra 1953’te evlenir. Düğününü anlatır. Eskiden suların çeşmelerde olmadığını künkle evden eve dolaştığını, buzdolabının bulunmadığını, yalakların olduğunu söyler. Bursaspor’da bir süre çalışır. Sünnet düğünleri, Hıdırellez, cenaze törenleri, asker uğurlama gibi çeşitli konuları anlatır. Komşuluk ilişkilerinden, çocukluğunda oynadığı oyunlardan, gezek kültüründen de bahseder. Sokakların aydınlatılmasından ve fenerlerden söz eder. Radyoyu ikinci, televizyonu ilk olarak aldığını söyler. Haberleşme muhtarlıktaki telefonla, ulaşım atla yapılmaktadır. Mahalle genelde esnaflardan oluşur, kadınlar çalışmaz. 1975’ten sonra göç başlar. Ebelerden, diş çekiminden ve mahallenin kırıkçısından bahsettikten sonra çocukların okulda giydikleri şapkaları anlatır. Son olarak mahalle esnafını ve bayramları anlatarak konuşmasını bitirir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Süleyman Çelebi İlkokulutr_TR
Tophane Sanat Okulutr_TR
Bursasportr_TR
Gezek Kültürütr_TR
Hıdırelleztr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Alipaşa Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)
Mehmet Sahiller ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1930, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Alipaşa Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster