Basit öğe kaydını göster

Aydıngün, Münir
Mutlu, Yeliz
2017-06-06T14:08:38Z
2017-06-06T14:08:38Z
2010-10-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3518
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1942’de Alipaşa Mahallesi’nde doğan Münir Aydıngün, ilkokulu şimdiki muhtarlığın karşısında Halk Eğitim kurs yeri olarak kullanılan, eski İvazpaşa İlkokulu’nda, ortaokulu Osmangazi Ortaokulu’nda, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitirir. Yaz tatillerinde çalışarak okul harçlığını çıkarır. Bayramlardan ve mahalledeki yaşamdan bahseder. Evlerinde Alaşar Suyu’nun olduğunu söyler. Atatürk’ün öldüğü gün çalan siren sesini hala hatırladığını da ilave eder.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Alipaşa Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
İvazpaşa İlköğretim Okulutr_TR
Bayramlartr_TR
Münir Aydıngün ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1942, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Alipaşa Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster