Basit öğe kaydını göster

Uluçay, Zerrin
Bütün, Cengiz
2017-06-06T13:12:47Z
2017-06-06T13:12:47Z
2010-10-11
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3508
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1956’da Bursa'da doğan Zerrin Uluçay, konuşmanın başında mahallesindeki komşuluk ilişkilerini anlatır. Alipaşa’da yatırlar ve türbeler olduğunu söyler. Mahalledeki çeşmelerden de bahseder. Bayramların Pınarbaşı’nda, Hıdırellez’in de Temenyeri’nde kutlandığını söyler. Hacı tehniyelerini anlatır. Son olarak sünnet düğünlerinden söz eder.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Alipaşa Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Bayramlartr_TR
Hıdırelleztr_TR
Sünnet Düğünleritr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Zerrin Uluçay ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1956, Bursa; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Alipaşa Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster