Basit öğe kaydını göster

Selen, Suna
2016-10-30T14:04:41Z
2016-10-30T14:04:41Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3463
Bu görüşme Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından Türk Sineması Görsel Hafıza Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 54’tür.tr_TR
1939 yılında İstanbul’da doğan Suna Selen, ailesi ve eğitim hayatı hakkında bilgiler vermektedir. O dönem ilk defa kurulan Anadolu Liseleri’nden birisine kayd olur. Lisedeyken konservatuvar derslerine devam eder. Fakat üniversitede hukuka kaydolur. Bu arada evlenip bir çocuk sahibi olur. Görsel sanatlara alaka duyduğundan tiyatro yapmak ister. Bu vesileyle bir tiyatro oyununda oynar. Tiyatronun ardından sinema, mankenlik ve görselliğin ön planda olduğu işlerde yer aldığını aktarmaktadır. Bunlardan özellikle sinemaya dair anılarını aktaran Suna Selen, rol arkadaşlarından, yönetmenlerden ve o dünyanın atmosferine dair tecrübelerinden bahsetmektedir.tr_TR
Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezitr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Konservatuvartr_TR
Yeşilçamtr_TR
Suna Selen ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1939, İstanbul; T.C.; Kadıntr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster