Basit öğe kaydını göster

Hakan, Fikret
2016-10-30T11:27:04Z
2016-10-30T11:27:04Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3448
Bu görüşme Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından Türk Sineması Görsel Hafıza Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 54’tür.tr_TR
Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan, 1934 yılında Balıkesir’de dünyaya gelir. Kasımpaşa Ortaokulu’nda ve Taksim Lisesi’nde okur. Lisede iken Ses Tiyatrosu’nun gazeteye verdiği ilan ile bu tiyatronun seçmelerine katılır. Bu başlangıç kendisinin Yeşilçam Sokağı’nı tanımasına ve Yeşilçam’a girmesine vesile olur. Yeşilçam’da değişik rollerde figürasyonda bulunan Fikret Hakan, çeşitli yönetmenlerle, aktris ve aktörlerle tanışır. O dönem köy filmlerinde (pastoral hayatı konu edinen filmlerde) rol alır. Bunlar arasında Yılanların Öcü, Fikret Hakan için dönüm noktası olur. Ardından birçok yapımda rol alan Fikret Hakan, bu filmlere dair tecrübelerini aktarmaktadır.tr_TR
Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezitr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yeşilçamtr_TR
Türk Sinemasıtr_TR
Akad, Ömer Lütfitr_TR
Güney, Yılmaztr_TR
Fikret Hakan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1934, Balıkesir; T.C.; Erkek; Oyuncutr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster