Basit öğe kaydını göster

Ünsömez, Ayşe
Sönmez, Fitnat
2016-10-05T12:37:40Z
2016-10-05T12:37:40Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3445
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
01:36:32tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ayşe Ünsömez ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1914; T.C.; Kadıntr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster