Basit öğe kaydını göster

Sağlam, Kemal
Doğanay, Erkan
2016-10-05T12:33:52Z
2016-10-05T12:33:52Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3441
Bu görüşme, Küçükçekmece Belediyesi tarafından, Bir Zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece Sözlü Tarih Çalışması başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 33'tür.tr_TR
1. Kısım: 1944 yılında Manisa’da doğan Kemal Sağlam, Sefaköy’e Kocamustafapaşa semtinden 1936-1937 yıllarında gelir (05:04). Safraköy henüz küçük bir semt iken herkesin kendisini tanıdığını ancak şimdi kalabalıklaştığı için böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade eder. Düğün salonlarında ses sanatçısı olarak çalışır, evlendikten sonra müzik hayatına bir süre ara verir, sonra geri döner. Sağlam, bir dönem Aksaray’daki Pembe Köşk’te çalışır. Kocamustafapaşa’da ikamet ettiği bu yıllarda kendisine Safraköy’de bir arazi hediye edilir (06:39). Verdiği konserlerden birinde Sefaköy’e (Safraköy) ithafen bir eser yapacağına söz veren Sağlam, görüşmede, bu eseri de seslendirir (09:35). 1936- 1937 yıllarında Kocamustafapaşa’dan Sefaköy’e gelir. 1978 yılında bir nalbur dükkanı açtığını ve semtte herkes tarafından sayılıp sevildiğini ifade eder (10:55). İstanbul’a, Manisa ilinin Akhisar ilçesinden, sanatçı olma hayali ile 1962 yılında gelen Sağlam, Sefaköy’deki yaşantısından bir hayli memnun olduğunu dile getirir (13:13). 1970’li yıllarda kurduğu müzik grubu Almanya’dan konser teklifi alır. Pasaport başvurularında grubun diğer üyeleri onay alamayınca tek başına Almanya’ya gider (15:20). Almanya’da kaldığı süre zarfında konser vermek üzere Yunanistan’a da geçmesi teklif edilir, ancak konser, aynı dönem başlatılan Kıbrıs Harekatı nedeniyle iptal olur (16:28).tr_TR
2. Kısım: Sağlam, Samim Meriç ile bir film çekmek istediğini ancak bu fikri hayata geçiremediğini anlatmaktadır (04:26). Önce Sağlam Plak’ı sonra da Güz Plak’ı kurar ve kendi plaklarını da bu şirketler üzerinden çıkarır (09:45). Televizyonun değil radyonun yaygın olduğu gençlik yıllarında girdiği Radyo evi imtihanını kazanır ancak sektörde tanıdığı çok fazla kimse olmadığı için geri planda kaldığını belirtir (13:20). Sefaköy’ün dünü ve değişimi ile bilgiler vermeye devam eder (21:24).tr_TR
Küçükçekmece Belediyesitr_TR
00:21:24tr_TR
text/plaintr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Küçükçekmece (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Sanattr_TR
Sanatçılartr_TR
Sefaköy (Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Kocamustafapaşa (Fatih, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Konserlertr_TR
Sosyal Yaşamtr_TR
Toplumsal Değişimtr_TR
Kemal Sağlam ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1944, Manisa; T.C.; Erkek; Nalbur, Sanatçıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Küçükçekmecetr_TR
Bir zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece sözlü tarih çalışması. küratör Erkan Doğanay. İstanbul: Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster