Basit öğe kaydını göster

Zaim, Sabahattin
2016-10-04T22:09:06Z
2016-10-04T22:09:06Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3432
Bu görüşme, Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV) tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan görüşmeler devam etmektedir.tr_TR
Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Sabahattin Zaim ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1926, İştip- 2007, İstanbul; T.C.; Erkek; Akademisyentr_TR
Türkiye, İstanbul, Eyüp, Nişancatr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster