Basit öğe kaydını göster

Ergün, Ali
Ergün, Şükran
2016-04-25T08:15:46Z
2016-04-25T08:15:46Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/342
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1937 yılında doğan Ali Ergün ile 1941 yılında doğan Şükran Ergün’ün aileleri, Yunanistan’ın Nasliç kazasının Bubuşt köyünden mübadele ile Çatalca, Elbasan’a yerleştirilir. 2. kuşak mübadele muhaciri olan Ali ve Şükran Ergün, ailelerinin mübadele zamanına kadar köylerinde hiçbir sıkıntı yaşamadığını ve çeteler köylerini yağmalamaya başlayınca Rum komşulardan destek gördüklerini anlatırlar. Küçük bir kamyonet ile geldikleri Selanik Limanı’nda uzun bir süre gemi beklediklerini ve bir gemide 8-10 köyün toplandığını söyleyen Ali ve Şükran Ergün, ailelerin, köylerine benzediği için Elbasan Köyü’ne yerleşmek istediğinden, burada da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştıklarından ve Türkçe bilmeyen ailelerin Türkiye’ye geldiklerinde yaşadıkları sıkıntılardan bahsederler.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Rumlartr_TR
Komşuluktr_TR
Patriotlartr_TR
Ali Ergün ve Şükran Ergün ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1937, İstanbul; T.C.; Erkektr_TR
1941, İstanbul; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster