Basit öğe kaydını göster

Duman, Mürvet
2016-04-22T15:14:14Z
2016-04-22T15:14:14Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/339
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1934 yılında Çatalca’nın Elbasan köyünde doğan Mürvet Duman’ın ailesi Yunanistan’ın Nasliç kazasının Bubuşt köyünden mübadele ile gelir. Duman, 40 gün süren gemi yolculuğundan sonra Çatalca Elbasan’a yerleşen ailenin mübadeleden sonra da türlü sıkıntılar çektiğini ve Yunanistan’daki köylerini özlediklerini söyler. Dedesi köyde bir Rum tarafından öldürüldükten sonra anneannesi çocuklarıyla birlikte köyü terk eder. Bir süre sonra köye geri dönse de köydeki evlerinin yakıldığını ve hayvanlarının çalındığını görür. Duman, bu olayları çocukluğunda bir masal gibi dinlediklerini ve şimdi de kendi çocuklarına anlattıklarını aktarır.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Rumlartr_TR
Mürvet Duman ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1934, İstanbul; T.C.; Kadıntr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster