Basit öğe kaydını göster

Serketsiz, Anastasios
2016-04-22T15:06:18Z
2016-04-22T15:06:18Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/337
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1935 yılında Edessa’da doğan Anastasios Serketsiz’in ailesi, mübadele sırasında Bilecik’in Küplü Köyü’nden Edessa’ya gelir. 1922 yılında geldikleri Edessa'da Müslüman mübadillerin terk ettiği yarı yıkık bir eve yerleştiklerinden ve köyde Müslüman Türklerin olduğundan bahseder. Bilecik’teyken ipek fabrikasında çalışan babasının, Edessa’da bir ipek atölyesi açtığını ve Alman işgali sırasında ipek üretiminin durdurulduğunu anlatan Serketsiz, ailesinin Türkiye özlemine de değinir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Göçtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Rumlartr_TR
Bileciktr_TR
Komşuluktr_TR
İpek Üretimitr_TR
Anastasios Serketsiz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1935, Edessa; Yunanistan; Erkektr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster