Basit öğe kaydını göster

Ergüvenç, Mebus
2016-08-31T09:16:28Z
2016-08-31T09:16:28Z
2005-02-18
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3350
Bu görüşme, Tarih Vakfı’nın Kurum Tarihi Projeleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 45’tir.tr_TR
Türkiye Müteahhitler Birliğitr_TR
Tarih Vakfıtr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mebus Ergüvenç ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1908, İstanbul; T.C.; Erkek; Müteahhittr_TR
İstanbultr_TR
Batmaz, Eftal Şükrü. İnşaatçıların tarihi. Türkiye’de müteahhitlik hizmetlerinin gelişimi ve Türkiye müteahhitler birliği. Kudret Emiroğlu, Süha Ünsal. İstanbul: Tarih Vakfı, 2006.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster