Basit öğe kaydını göster

Selvi, Hüseyin
2016-04-22T12:30:34Z
2016-04-22T12:30:34Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/333
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
Hüseyin Selvi, 1919 yılında Yunanistan’ın Nasliç kazasının, Vrongişta köyünde doğar. 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması’ndaki mübadele maddesinin gereğince doğduğu topraklardan ayrılmak zorunda kalır. Hüseyin Selvi ve ailesi Türkiye’de Çatalca, Elbasan’a yerleştirilir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Göçtr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Rumlartr_TR
Komşuluktr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Hüseyin Selvi ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1919, Nasliç; T.C.; Erkektr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster