Basit öğe kaydını göster

Duyal, Ayşe
2016-08-31T09:12:21Z
2016-08-31T09:12:21Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3331
Bu görüşme, Arnavutköy Belediyesi tarafından Geçmişin Sesinden Arnavutköy Savaşın ve Göçün Çocukları isimli sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 52’dir.tr_TR
Arnavutköy Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ayşe Duyal ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1930, İstanbul; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR
Yılmaz, Nail. Geçmişin sesinden Arnavutköy savaşın ve göçün çocukları. Akif Pamuk. İstanbul: Arnavutköy Belediyesi, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster