Basit öğe kaydını göster

Gürsu, Tanju
Turgut, Ayla
Ün, Bahar
Ulusoy, Banu Yurga
Karakaya, Beyza
Çoşkun, Çağla
Müftüoğlu, Deniz
Çalasın, Ersin
Demirci, Ferda Nur
Özdeniz, Mithat
2016-04-22T09:49:39Z
2016-04-22T09:49:39Z
2013
http://hdl.handle.net/20.500.11834/323
Bu görüşme Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından Türk Sineması Görsel Hafıza Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 54’tür.
Tanju Gürsu, babasının memuriyeti nedeniyle birçok Anadolu şehrini dolaşır. Liseyi 1957 yılında Trabzon’da bitirdikten sonra 1958’de İstanbul Hukuk Fakültesi’ne başlar. 27 Mayıs darbesinden hemen önce başlayan üniversite olaylarının etkisiyle okulu dondurarak askerliğini yapar. 1961 senesinin başında fakülteye yeniden döner. Bu sırada çalıştığı Acar Film’den oyunculuk teklifi alan Gürsu, Fosforlu Oyuna Gelmez isimli filmle sinemaya giriş yapar. Turgut Özakman’ın Ocak piyesinde oynadıktan sonra hikayeyi genişleterek Gurbet Kuşları filmini çeken Gürsu, Özden Çelik’le birlikte Anıt Film şirketini kurup yapımcılığa da başlar.tr_TR
Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezitr_TR
00:34:09tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Acar Filmtr_TR
Arakon, Aydıntr_TR
Köseoğlu, Murattr_TR
Ün, Memduhtr_TR
Taner, Halduntr_TR
Sansürtr_TR
Vurun Kahpeye Filmitr_TR
Çanakkale Arslanları Filmitr_TR
Tanju Gürsu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
27.10.1938, Trabzon; T.C.; Erkek; Oyuncu, Yapımcıtr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster