Basit öğe kaydını göster

Sırcan, Nimet
Türktarhan, Gözde
2016-08-31T07:57:24Z
2016-08-31T07:57:24Z
2013-09-13
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3089
Bu görüşme, Prof. Dr. Nazmi Kozak'ın başkanlığında ve 21 araştırmacı tarafından, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin desteği ile "Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Projesi" başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 522'dir.tr_TR
Anadolu Üniversitesitr_TR
Tarih Vakfıtr_TR
Ekin Grubutr_TR
01:49:00tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Turizmtr_TR
Turizm Tarihitr_TR
Türkiyetr_TR
Nimet Sırcan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Antalya, Sidetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster