Basit öğe kaydını göster

Filmer, İlham
Özakdağ, Aynur
Kaya, Betül
Yorulmaz, Şerife
2016-04-22T09:07:34Z
2016-04-22T09:07:34Z
2011
http://hdl.handle.net/20.500.11834/307
Bu görüşme Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından Türk Sineması Görsel Hafıza Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 54’tür.
İlham Filmer, İstanbul’da ilk önce Alman Mektebi’ne kaydolur. Son sınıfta Avusturya Lisesi’ne geçiş yapar. Babasının film stüdyosunda çalışmaya başlamadan önce yurtdışı gezileri yaptığından bahseder. Yönetmenlik ve yapımcılık da yapan Filmer, stüdyo kapandıktan sonra İngiltere’den ve Amerika’dan ham film ihraç eden bir şirket kurar.tr_TR
Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezitr_TR
00:31:06tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Güney, Yılmaztr_TR
Lale Film Stüdyosutr_TR
İlham Filmer ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
26.07.1923, İzmir; T.C.; Erkek; Yapımcı, Yönetmentr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster