Basit öğe kaydını göster

Yurdatap, Kadri
Halfon, Sibel
Köstepen, Enis
Luş, Evren
2016-04-22T08:53:03Z
2016-04-22T08:53:03Z
2007
http://hdl.handle.net/20.500.11834/300
Bu görüşme Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından Türk Sineması Görsel Hafıza Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 54’tür.
Kadri Yurdatap’ın sinema merakı İstanbul Erkek Lisesi’nde okurken başlar. Liseyi bitirene kadar mühendis olma hayali kuran Yurdatap, ilk imtihanları kazanamaz. Bir sonraki sene tıbbiyeye girer. 1952’de, eğitimine devam ederken babasının vasıtası ile “Rüzgar Gibi Geçti” filmi hakkında bir kitap hazırlar. Kitabın çok satılması onu yazmaya teşvik eder. Panorama Dergisi’nin yazı işlerinde müdür yardımcısı olarak çalışır. Daha sonra çeşitli dergilerde deneyim kazandığını anlatan Yurdatap, 1960’da arkadaşları ile bir sinema dergisi çıkarır. 1963′de Ülkü Akalın’la Ülkü Film’i daha sonra 1975′de Mine Film şirketini kurar.tr_TR
Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezitr_TR
00:27:00tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Züğürt Ağa Filmitr_TR
Kuyucaklı Yusuf Filmitr_TR
Akalın, Ülkütr_TR
Ülkü Filmtr_TR
Mine Filmtr_TR
Kadri Yurdatap ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1931, İstanbul-2008, İstanbul; T.C.; Erkek; Yapımcıtr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster