Basit öğe kaydını göster

Scognamillo, Giovanni
Öperli, Nadir
Peker, Müjde
Refiğ, Elif
2016-04-22T08:51:28Z
2016-04-22T08:51:28Z
2005
http://hdl.handle.net/20.500.11834/299
Bu görüşme Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından Türk Sineması Görsel Hafıza Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 54’tür.
Giovanni Scognamillo’nun babası İtalyan asıllı bir levantendir. Yabancı filmler ithal eden bir film şirketinin sahibi olan babasının ve eniştesinin sinema ile ilgileniyor olması onu da bu alana çeker. İtalyan Lisesi’nden mezun olduktan sonra sinema yazarlığı yapan Scognamillo’nun hem sinema hem de fantastik edebiyat alanında yayımlanmış birçok kitabı bulunmaktadır. II.Dünya Savaşı’na kadar sinemayı sadece bir ticaret kolu olarak gördüğünden bahseden Scognamillo, bu dönemde sinemanın sanatsal yönünü fark eder. 1961’de sinema yazarlığı yapmaya başlasa da asıl ilgi alanının her zaman sinema tarihi olduğunu aktaran Scognamillo, küçük rollerle sahne önüne de çıkar.tr_TR
Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezitr_TR
1. Kısım: 00:30:07, 2. Kısım: 00:06:30tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Beyoğlu (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Sinema Sanatı ve Kuramı Dergisitr_TR
Erler Filmtr_TR
Bir Levantenin Beyoğlu Anıları Kitabıtr_TR
Cadde-i Kebir'de Sinema Kitabıtr_TR
Auteur Sinemasıtr_TR
Akad, Ömer Lütfitr_TR
Erksan, Metintr_TR
Giovanni Scognamillo ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1929, İstanbul; Erkek; Sinema Tarihçisi, Yazar, Araştırmacıtr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster