Basit öğe kaydını göster

Yazıcı, Fethi
Vardağlı, Tutku
2016-08-31T04:51:54Z
2016-08-31T04:51:54Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2938
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
02:09:31tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fethi Yazıcı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1906, Yanya, T.C.; Erkek; Serbest Meslek, Tüccartr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster