Basit öğe kaydını göster

Tüze, Esat
2016-08-31T04:51:48Z
2016-08-31T04:51:48Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2937
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
01:31:04tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yanya (Yunanistan)tr_TR
Parga (Yunanistan)tr_TR
Mersin (Türkiye)tr_TR
Dörtyol (Hatay, Türkiye)tr_TR
Esat Tüze ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1918, Yanya; T.C.; Erkek; Danışman, Yüksek Memurtr_TR
Türkiye, İzmir, Karşıyaka, Bostanlıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster